Die klein skooltjie met die groot hart!

   



Buitemuurs Aktiwiteite


Buitemuurse aktiwiteite Daar is heelwat buitemuurse aktiwiteite wat aangebied word by die skool:


• Experi-maatjies (Lianne: 072 258 0146)

• Soetlief  (Estelle: 083 459 5919)

• Ruggakids (Danie: 071 260 6458)

• Ballet (Heloise: 082 306 3203)

• Gymfants (Erika: 072 546 0938)

• Cricket Champs (Ryno: 082 828 5457)

• Playball (Karen: 084 840 1181)

• Helene (082 222 0859)

• Lochnerhof Netbal

• Lochnerhof Rugby & Hokkie


Daar is ook aktiwiteite wat gedurende skool-ure aangebied word:
• Rekenaarklasse (skoolaktiwiteit-geen betaling)
• Kinderkinetika (skoolaktiwiteit-geen betaling)
• Leervaardighede Blox (Estelle: 083 459 5919)

Maandae

Maandae

Dinsdae

Dinsdae

Woensdae

Woensdae

Donderdae

Donderdae

Donderdae

Vrydae