Die klein skooltjie met die groot hart!

   Buitemuurs Aktiwiteite


Buitemuurse aktiwiteite Daar is heelwat buitemuurse aktiwiteite wat aangebied word by die skool:


STEM Nerds (Tokkie: 083 784 5870)

Rugga Roots (Raymond: 074 699 2477)

Ballet (Maritha: 079 030 5712)

Gymfants (Erika: 072 546 0938)

Wicket Cricket (Dylan: 076 220 7477)

Karate (Diane: 021 976 3914)

Playball  (Careen:082 825 9779)

Netbal IS (Annemie: 063 653 9324)

Lochiekids Rugby (Koos: 072 238 4392)


Graad R: 

Skool Netbal  - Maandae

Skool Rugby - Maandae

Skool Tennis(Seuns) - Dinsdae

Skool Hokkie (Dogters) - Dinsdae

Skool Tennis (Dogters) - Woensdae

Skool Hokkie (Seuns) - Woensdae

Skool Atletiek - Donderdae

Skool Krieket - Vrydae


Daar is ook aktiwiteite wat gedurende skool-ure aangebied word:

STEM (skoolaktiwiteit - geen betaling)

 Kinderkinetika (skoolaktiwiteit-geen betaling)

Maandae

Dinsdae

Dinsdae

Woensdae

Woensdae

Donderdae

Donderdae

Donderdae

Vrydae